Blog

V našem blogu s účetní tematikou můžete pravidelně nacházet zajímavé články věnující se zejména daňové, mzdové a účetní problematice, novým trendům a povinnostem a jiným zajímavostem z účetní oblasti.

Daňový doklad

Daňový doklad je dokument, který musí vystavit každý plátce daně z přidané hodnoty. Daňový doklad musí splňovat náležitosti stanovené § 26-35 zákona o DPH.