Vedení účetnictví

Obchodní společnost Libroten.cz s.r.o. poskytuje svým zákazníkům kvalifikované účetní a daňové služby. Při své činnosti využívá nejmodernější účetní a komunikační technologie.

Nabízené služby

V rámci vedení účetnictví pro Vás zajistíme

  • Zpracování a zaúčtování veškerých účetních dokladů.

  • Sestavení účetních závěrek.

  • Vedení a zpracování evidence Vašich závazků a pohledávek.

  • Správa knihy drobného i dlouhodobého majetku a jeho nákladových odpisů.

  • Zpracování a podání přiznání k DPH, k dani silniční, srážkové dani apod.

  • Vedení pokladní knihy.

  • Vedení deníku příjmů a výdajů.

  • Pravidelný reporting dle Vašich potřeb.

  • Zakládání dokumentů do Sbírky listin.

  • Příprava platebních příkazů.

Máte zájem o naše účetní služby?

Pokud máte zájem o informace týkající se využití našich účetních služeb, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat! Vaše dotazy týkající se účetních a daňových služeb ochotně zodpovíme nebo si s Vámi sjednáme nezávaznou odbornou účetní konzultaci zdarma!

Kontaktujte nás