Daňová soustava v České republice

Daň je povinná, nenávratná, zákonem určená platba do veřejného rozpočtu. Je to platba neúčelová a neekvivalentní.

Daně jsou tříděny podle předmětu zdanění tak, jak to odpovídá třídění daní podle OECD. Dva základní typy daní jsou daně přímé a daně nepřímé.

Daně přímé

Přímé daně jsou daně, které jsou zdaněním příjmu nebo majetku poplatníka. Patří mezi ně daně z příjmu a daně majetkové.

 • daň z příjmu fyzických a právnických osob, která je splatná k 31. březnu daného roku (pokud společnost nemá posunutý fiskální rok). Daně z příjmu jsou velmi důležitým rozpočtovým příjmem.

  • Daň z příjmu fyzických osob je univerzální daň, které podléhají všechny zdanitelné příjmy jednotlivců. Je prostředkem redistribuce důchodů od bohatších k sociálně potřebným, má ovlivňovat chování poplatníka žádoucím směrem.
  • Daň z příjmu právnických osob platí pro všechny právnické osoby. Předmětem této daně jsou veřejné příjmy z činností a nakládání s majetkem u nepodnikatelských subjektů a příjmy z činnosti uskutečňovaných za účelem dosahování zisku. Základ daně se odvozuje od účetního výsledku hospodaření před zdaněním a snižuje se o nestandardní odpočty.
 • daň silniční splatná k 31. březnu daného roku. Silniční daň je daň, která se platí za užívání motorových vozidel. Jejím prostřednictvím poplatníci přispívají na výstavbu a údržbu silnic a dálnic, které jejich motorová vozidla využívají. Tato daň je uložena provozovatelům motorových vozidel, osobních automobilů se týká, jen pokud jsou používána k výdělečné činnosti. Sazba daně je pevná a diferencovaná, u osobních automobilů podle zdvihového objemu motoru a u užitkových vozidel podle celkové hnutosti a počtu náprav.
 • daň z nemovitosti (v případě nově nabyté nemovitosti je nutno podat daňové přiznání do 31. ledna, splatná je do 31. května daného roku)
 • daň dědická a darovací
 • daň z převodu nemovitosti

Daně nepřímé

Daně nepřímé jsou zdaněním prodeje zboží či poskytnutí služeb. Tyto daně přiznává a odvádí plátce daně, což je prodávající nebo službu poskytující podnikatelský subjekt.

 • daň z přidané hodnoty – DPH. Daň z přidané hodnoty je univerzální daň, všeobecně známá pod zkratkou DPH. Této dani podléhá prodej zboží, poskytování služeb, dovoz zboží z třetí země. DPH může mít velmi široký předmět daně, její sazba je lineární a diferencovaná se dvěma úrovněmi.
 • spotřební daně - spotřební dani podléhá 5 komodit zboží: minerální oleje, líh, víno, pivo a tabákové výrobky. Předmět daně je jejich výroba a dovoz. Základem daně je počet fyzických jednotek vyrobeného nebo dovezeného zboží, sazby jsou pevné a diferencované.
 • daň pro životní prostředí (zatím není vybírána, neboť nemá prováděcí zákon)

Kdo je plátce, kdo je poplatník daně?

Daňový poplatník

Daňový poplatník je osoba, jejíž činnost, příjmy či majetek přímo podléhají dani.

Plátce daně

Plátcem daně je osoba, která je ze zákona povinna daň řádně vypočítat, vybrat či srazit a v určité lhůtě přiznat a zaplatit správci daně.

Máte zájem o naše účetní služby?

Pokud máte zájem o informace týkající se využití našich účetních služeb, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat! Vaše dotazy týkající se účetních a daňových služeb ochotně zodpovíme nebo si s Vámi sjednáme nezávaznou odbornou účetní konzultaci zdarma!

Kontaktujte nás