Která daňová optimalizace už není legální?

Níže uvádíme příklady daňové optimalizace contra legem, tedy proti daňovému právu.

Vyhnutí se dani

Málokterý zákon je v okamžiku své účinnosti dokonalý, většina zákonů časem obsahuje následné dodatky. Řada z těchto dodatků vychází z praxe, která teprve ukáže některé nezamýšlené nedostatky zákona nebo mezery v zamýšleném účinku zákona, v tomto případě konkrétně zákona daňového. Úmyslné vyhledávání mezer v daňových zákonech je jistě způsob daňové optimalizace. Není to v období platnosti zákona výslovně nelegální postup, lze ho však aplikovat pouze dočasně. Zjištění podobných mezer vede zpravidla k rychlé změně zákona. Není to však postup morální. Vyhne-li se dani jeden subjekt, nepřímo zvyšuje daňové zatížení všech ostatních daňových poplatníků. Bylo by Vám takové pomyšlení příjemné? Nebo snesitelné?

Daňový únik

Daňový únik je už zcela protiprávní jednání subjektu s cílem zkrátit daňovou povinnost. Takové jednání může být kvalifikováno jako trestný čin zkrácení daně.

Máte zájem o naše účetní služby?

Pokud máte zájem o informace týkající se využití našich účetních služeb, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat! Vaše dotazy týkající se účetních a daňových služeb ochotně zodpovíme nebo si s Vámi sjednáme nezávaznou odbornou účetní konzultaci zdarma!

Kontaktujte nás