Jednoduché a podvojné účetnictví

Rozdíly mezi takzvaným "podvojným" účetnictvím a daňovou evidencí ("jednoduchým" účetnictvím)

Daňová evidence (do 31.12.2003 jednoduché účetnictví)

Výrazem jednoduché účetnictví se v ČR do konce roku 2003 označoval účetní systém, který zachycuje účetní případy na jednom účtu. Od 1. ledna 2004 byl tento systém zrušen a nahrazen tzv. daňovou evidencí. Cílem daňové evidence je získat přehled o příjmech a výdajích, o majetku a pohybu hospodářských prostředků. Jedná se o účetní systém určený pro malé podniky.

Jednoduché účetnictví je založené na peněžní bázi, sleduje příjmy a výdaje.

V jednoduchém účetnictví se používají následující účetní knihy:

  • peněžní deník
  • kniha pohledávek a závazků
  • inventární kniha nebo inventární karty investičního majetku
  • kniha finančního majetku
  • kniha zásob
  • kniha cenin
  • mzdové listy
  • inventární knihy rezerv
  • časové rozlišení

Účetnictví (do 31.12.2003 podvojné účetnictví)

Výraz podvojné účetnictví se používal v ČR do 31.12.2003. Od 1.1.2004 byl v zákoně o účetnictví nahrazen pojmem účetnictví.

Podstatou podvojného účetnictví je, že každá položka účtu je spárovaná s položkou na opačné straně jiného účtu (Má dáti nebo Dal).

Podvojné účetnictví povinně vedou všechny osoby zapsané v obchodním rejstříku. Kromě toho ho používají fyzické i právnické osoby, pokud v minulém účetním období překročily výši obratu 25 milionů korun. Podvojné účetnictví mohou vést právnické i fyzické osoby také dobrovolně.

Povinnost vést účetnictví může ukládat také zvláštní předpis. Pokud osoba nevede účetnictví, musí vést daňovou evidenci.

Pokud účetní jednotka účtující podvojně nedosahuje v posledních pěti letech obratu ve výší 25 milionů korun, může se vrátit pět k daňové evidenci.

Máte zájem o naše účetní služby?

Pokud máte zájem o informace týkající se využití našich účetních služeb, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat! Vaše dotazy týkající se účetních a daňových služeb ochotně zodpovíme nebo si s Vámi sjednáme nezávaznou odbornou účetní konzultaci zdarma!

Kontaktujte nás