Daňový doklad

Daňový doklad je dokument, který musí vystavit každý plátce daně z přidané hodnoty. Daňový doklad musí splňovat náležitosti stanovené § 26-35 zákona o DPH.

Daňovým dokladem může být faktura nebo paragon (účtenka).
Podle způsobu platby a výše zdanitelného plnění lze použít daňový doklad běžný nebo zjednodušený.

Zjednodušený daňový doklad

Zjednodušený daňový doklad lze použít výhradně při nákupu za hotové, při platbě kartou nebo šekem, a to nejvýše do částky 10 000 Kč včetně DPH.

Zjednodušený daňový doklad musí obsahovat

 • obchodní firmu, případně jméno a příjmení
 • sídlo nebo místo podnikání nebo bydliště plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění
 • daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění
 • pořadové číslo dokladu
 • rozsah a předmět zdanitelného plnění
 • datum vystavení dokladu
 • datum uskutečnění zdanitelného plnění
 • výše ceny celkem včetně DPH
 • základní nebo snížená sazba daně, případně sdělení, že se jedná o zdanitelné plnění osvobozené od povinnosti uplatnit daň na výstupu podle § 46 nebo 47 zákona o dani z přidané hodnoty

Běžný daňový doklad

Běžný daňový doklad obsahuje všechny náležitosti zjednodušeného daňového dokladu a navíc obsahuje

 • identifikační údaje o příjemci zdanitelného plnění (kupujícím)
 • základ DPH a vyčíslenou DPH

Máte zájem o naše účetní služby?

Pokud máte zájem o informace týkající se využití našich účetních služeb, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat! Vaše dotazy týkající se účetních a daňových služeb ochotně zodpovíme nebo si s Vámi sjednáme nezávaznou odbornou účetní konzultaci zdarma!

Kontaktujte nás