Služby

Níže naleznete výčet našich účetních a daňových služeb, které poskytujeme svým klientům pravidelně na základě smlouvy anebo i jednorázově dle požadavků každého zákazníka.

Vedení účetnictví

Obchodní společnost Libroten.cz s.r.o. poskytuje svým zákazníkům kvalifikované účetní a daňové služby. Při své činnosti využívá nejmodernější účetní a komunikační technologie.

Více

Daňová evidence

Podnikatelé – fyzické osoby podnikající jako OSVČ, kteří nemusejí vést účetnictví, ale stačí jim pouze daňová evidence, se na nás mohou obrátit stejně jako osoby právnické.

Více

Mzdová agenda

Našim klientům, kteří nedisponují vlastními kapacitami pro mzdovou a personální agendu, poskytujeme rovněž službu vedení mzdového účetnictví a personální agendy.

Více

Daňové poradenství

Naši klienti mají možnost využít naše daňově-poradenské služby, které jim poskytujeme také ve spolupráci s interním profesionálním daňovým poradcem.

Více