Mezinárodní účetní standardy

Mezinárodní účetní standardy určují pravidla účetního výkaznictví pro jednotlivé typy účetních jednotek. Patří mezi ně níže uvedené.

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS)

IFRS je ucelený soubor kvalitních, srozumitelných a vymahatelných celosvětových standardů finančního výkaznictví určený pro výkaznictví účetních jednotek, které jsou založeny za účelem dosahování zisku. Týká se to především společností, jejichž cenné papíry jsou registrovány na burzách cenných papírů a velkých podniků veřejného zájmu. Jejich účetní výkazy a další předkládané finanční zprávy mají poskytovat vysoce kvalitní, transparentní a srovnatelné informace, které by byly účastníkům světových kapitálových trhů a ostatním uživatelům nápomocny v jejich ekonomickém rozhodování.

Mezinárodní účetní standardy pro veřejný sektor (IPSAS)

Standardy pro veřejný sektor regulují výkaznictví účetních jednotek, které spadají pod veřejný sektor.

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví pro malé a střední podniky (IFRS for SMEs)

Malé a střední podniky nejsou povinny vykazovat podle úplných IFRS, a to především proto, že nemají veřejnou odpovědnost a zároveň zveřejňují účetní závěrku pro externí uživatele, nevyhotovují tedy účetní výkazy jen pro vlastní potřebu.

Máte zájem o naše účetní služby?

Pokud máte zájem o informace týkající se využití našich účetních služeb, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat! Vaše dotazy týkající se účetních a daňových služeb ochotně zodpovíme nebo si s Vámi sjednáme nezávaznou odbornou účetní konzultaci zdarma!

Kontaktujte nás