Za jakých podmínek může firma přestat účtovat podvojně a vrátit se k daňové evidenci?

Pokud účetní jednotka účtující podvojně nedosahuje v posledních pěti letech obratu ve výší 25 milionů korun, může se vrátit pět k daňové evidenci.

Související služby