Vedete účetnictví i pro nadace a nadační fondy?

Nadacím a nadačním fondům, stejně jako ostatním subjektům z neziskového sektoru poskytujeme rovněž naše účetní služby a to za zvýhodněných podmínek tak, aby mohli plnit své poslání.