Jak často je nutné podávat daňová přiznání k dani z příjmu?

Daňové přiznání k dani z příjmu se zpravidla podává jednou ročně a to nejpozději do 31.3. za předcházející kalendářní rok, daňový poradce či advokát Vám tuto povinnost může odložit až do 30.6. Odklady daňového přiznání až ke konci června samozřejmě pro své klienty zajišťujeme.

Související služby