• ÚČETNÍCTVÍ PRO PODNIKATELE


VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

JIŽ OD 1.300 KČ MĚSÍČNĚ

Obchodní společnost Libroten.cz s.r.o. poskytuje svým zákazníkům a klientům kvalifikované účetní a daňové služby.Při své činnosti vyžíváme nejmodernější účetní a komunikační technologie. Naši experti disponují kvalifikovanými profesními znalostmi a dlouhodobými zkušenostmi v oboru účetních a daňových služeb.


 • Účetní služby nabízíme našim klientům v následujících formách:vedení účetnictví dodavatelsky v prostorách naší účetní kanceláře
 • Vedení účetnictví v sídle Vaší společnosti
 • Vedení účetnictví on-line prostřednictvím vzdáleného přístupu

Službu vedení účetnictví (dříve podvojné účetnictví) poskytujeme právnickým osobám (obchodním společnostem, nadacím, společenstvím vlastníků jednotek, fondům apod.) se sídlem kdekoli v České republice.


Pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) je určena naše služba vedení daňové evidence.

V rámci vedení účetnictví pro Vás zajistíme

 • zpracování a zaúčtování veškerých účetních dokladů.
 • sestavení účetních závěrek.
 • vedení a zpracování evidence Vašich závazků a pohledávek.
 • správa knihy drobného i dlouhodobého majetku a jeho nákladových odpisů.
 • zpracování a podání přiznání k DPH, k dani silniční, srážkové dani apod.
 • vedení pokaldní knihy.
 • vedení deníku příjmů a výdajů.
 • pravidelný reporting dle Vašcih potřeb.
 • zakládání dokumentů do Sbírky listin.
 • příprava platebních příkazů.

Ceny vedení účetnictví

S každým naším klientem uzavíráme o vedení účetnictví profesionální smlouvu, ve které garantujeme ceny za jednotlivé účetní služby.

Ceny za účetnictví sjednáváme buď jako paušální měsíční úhrady nebo jako odměnu za jednorázový účetní úkon. Standardní paušální platby je možno vzájemně kombinovat.

Paušální ceny za vedení podvojného účetnictví jsou pro plátce DPH 1.850,-Kč měsíčně, pro neplátce DPH 1.300,-Kč měsíčně.

=> Kompletní ceník vedení účetnictví najdete na samostatné stránce.

Máte zájem o naše účetní služby?

Pokud máte zájem o informace týkající se využití našich účetních služeb, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat! Vaše dotazy týkající se účetních a daňových služeb ochotně zodpovíme nebo si s Vámi sjednáme nezávaznou odbornou účetní konzultaci zdarma!


DAŇOVÁ EVIDENCE

DAŃOVÁ EVIDENCE JIŽ OD 500 KČ MĚSÍČNĚ

Podnikatelé – fyzické osoby podnikající jako OSVČ, kteří nemusejí vést účetnictví, ale stačí jim pouze daňová evidence, se na naši firmu mohou obrátit stejně jako osoby právnické. Naše účetní a daňové služby poskytujeme i osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ).

Vedení daňové evidence nabízíme našim klientům v následujících formách:

 • Vedení daňové evidence dodavatelsky v prostorách naší účetní kanceláře
 • Vedení daňové evidence v sídle klienta
 • Vedení daňové evidence on-line prostřednictvím vzdáleného přístupu

Vedení daňové evidence poskytujeme podnikajícím fyzickým osobám smístem podnikání na území Hlavního města Prahy i po celé ČR.

Ceny daňové evidence

S každým naším klientem uzavíráme o vedení daňové evidence profesionální smlouvu, ve které garantujeme ceny za jednotlivé služby daňové evidence.

Ceny za daňovou evidenci sjednáváme buď jako paušální měsíční úhrady nebo jako odměnu za jednorázový účetní úkon. Standardní paušální platby je možno vzájemně kombinovat.

Cena za vedení daňové evidence (dříve jednoduchého účetnictví) je stanovena již na 850,-Kč měsíčně pro plátce DPH, na 500,-Kč měsíčně pro neplátce DPH.

=> Kompletní ceník daňové evidence najdete na samostatné stránce.

MZDOVÁ AGENDA

JIŽ OD 250 KČ / ROK

Našim klientům, kteří nedisponují vlastními kapacitami pro mzdovou a personální agendu, můžeme v rámci účetních služeb poskytnout také službu vedení mzdového účetnictví a kompletní personální agendy pro jejich firmu.

Ze mzdové oblasti zajišťujeme mzdy, odměny, mzdovou a personální agendu, odměny statutárních orgánů společností, pracovní cesty a benefity zaměstnanců pro veškeré formy společností, tedy pro společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, veřejné obchodní společnosti, občanská sdružení, evropské společnosti, společenství vlastníků jednotek, družstva atd.

Ceny mzdové agendy

S každým naším klientem uzavíráme o vedení účetnictví a mzdové agendy profesionální smlouvu, ve které garantujeme ceny za jednotlivé účetní služby.

Ceny za mzdovou agendu sjednáváme buď jako paušální měsíční úhrady nebo jako odměnu za jednorázový účetní úkon. Standardní paušální platby je možno vzájemně kombinovat.

Cena za roční zúčtování zaměstnance se pohybuje od 250,- Kč, za roční zúčtování firmy od 500,- Kč (dle velikosti firmy), za nástup nebo výstup zaměstnance je cena 250,- Kč za zaměstnance.


Kompletní ceník mzdové agendy najdete na samostatné stránce.

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ JÍŽ OD 600 KČ / HOD

Co nabízíme

Naši klienti mají možnost využít naše daňově-poradenské služby, které jim poskytujeme také ve spoluprácis partnerskou advokátní kanceláří a daňovým poradcem. Naši experti jsou erudovaní ve svém oboru, mají dlouholeté zkušenosti a přitom poskytují služby zcela v souladu s poslední právní úpravou v dané oblasti.

Služby daňového poradenství poskytujeme podnikatelům, kteří sami nemají dostatečné informace týkající se možností daňové optimalizace a kteří i přesto dbají na využití veškerých zákonných možností platného daňového systému ke snížení základu daně nebo usilují o přesun části vlastní daňové povinnosti na zahraniční subjekt.

V rámci daňového poradenství nabízíme zejména

 • Analýzu možností daňové optimalice dle platné právní úpravy
 • Zpracování programu daňových úlev a slev na dani
 • Zastupování při jednání s finančním úřadem a jinými správními úřady
 • Účast při finačních kontrolách klienta
 • Zajištění advokátní zastoupení v případě soudního sporu ve správním řízení i správním soudnictví
 • Poradenství při tvorbě firemní holdingové struktury
 • Mezinárodní daňové plánování a využití offshore společností z daňových rájů

Ceny daňového poradenství

Ceny za služby v oblasti daňového poradenství stanovujeme vždy individuálně podle konkrétních požadavků klienta, cena je tedy podle dohody.

Cena daňového poradenství bývá stanovena zpravidla jako hodinová sazba a začíná již od 600,- Kč za každou poskytnutou hodinu daňového poradenství.

Máte zájem o naše daňové poradenství?

Máte-li zájem o daňové poradenství, můžete si u nás objednat služby nezávislého daňového poradce či advokáta. Náš účetní a daňový poradce, resp. advokát se dokonale vyzná v účetnictví a daních. Potřebujete-li zpracování daňového přiznání, není nic snazšího než se obrátit na naši firmu.


Kompletní ceník daňového poradenství najdete na samostatné stránce.


CENÍK SLUŽEB ÚČETNICTVÍ
LIBROTEN

Ceny vedení účetnictví a daňové evidence stanovujeme vždy podle konkrétních individuálních požadavků klienta.

S každým naším klientem uzavíráme o vedení účetnictví profesionální smlouvu, ve které garantujeme ceny za jednotlivé účetní služby.

Ceny za účetnictví sjednáváme buď jako paušální měsíční úhrady nebo jako odměnu za jednorázový účetní úkon. Standardní paušální platby je možno vzájemně kombinovat.

Ceny paušálních sazeb - účetnictví a daňové evidence

Plátci DPH - paušální sazby Neplátci DPH - paušální sazby
Podvojné účetnictví 1.850,- Kč měsíčně
(30 účet. řádků v ceně)
Podvojné účetnictví 1.300,- Kč měsíčně
(30 účet. řádků v ceně)
Daňová evidence
(jednoduché účetnictví)
850,- Kč měsíčně
(30 položek v ceně)
Daňová evidence
(jednoduché účetnictví)
500,- Kč měsíčně
(30 položek v ceně)

 • U plátců DPH je v ceně paušální sazby započteno kvartální zpracování a podání daňového přiznání k DPH (v případě měsíčních plátců je sazba násobena koeficientem 1,5)
 • Přesná paušální částka za vedení účetnictví je vždy stanovena individuálně a to s ohledem na požadavky konkrétního klienta, přičemž výše uvedené sazby jsou stanoveny jako optimální měsíční paušál za danou službu

Ceny účetnictví - jednotlivé účetní úkony (mimo paušál) - vedení účetnictví ceny

Roční zúčtování zaměstnance od 250,- Kč
Roční zúčtování firmy od 500,- Kč (dle velikosti firmy)
Nástup, výstup zaměstnance 250,- Kč za zaměstnance
Zastupování na úřadech (tzn. kontroly na FÚ, PSSZ, zdravotních pojišťovnách apod.) od 450,- Kč / hod
Daňové poradenství, odklad, audit, celní problematika a mezinárodní prvek cena dle dohody
Zpracování daňového přiznání k dani z příjmu (DPPO či DPFO) včetně založení do Sbírky listin u OR od 600,- Kč (dle rozsahu)
Srážková daň cena dle dohody
Silniční daň od 250,- Kč / auto
Účetní řádek (podvojné účetnictví) 19,- až 21,- Kč / řádek
Položka peněžního deníku (jednoduché účetnictví) 15,- Kč / položka
Statistické výkazy cena dle dohody

Ceny neobsahují DPH.


Máte-li zájem o informace související s využitím našich účetních služeb, můžete nás kdykoliv kontaktovat a my rádi zodpovíme Vaše dotazy. V případě zájmu si s Vámi sjednáme nezávaznou odbornou účetní konzultaci zdarma! Kontaktujte nás i v případě, že jste v ceníku nenašli cenu za nějakou konkrétní účetní službu, která by Vás zajímala. A samozřejmě se můžete také nezávazně informovat na akční nabídku vedení účetnictví nebo na slevy vedení účetnictví.

Kontaktujte nás

Adresa

Dělnická 12, 170 00 Praha 7

Telefon

Tel/fax: +420 266 793 324

Mobil: +420 774 680 257